Představení fondu Clean Future Dividend Fund (CFDF)

Založení

Fond byl založen 1. února 2020, v souladu s nizozemskými zákony, formou AIF (Alternative Investment Fund - alternativní investiční fond). Jedná se otevřený fond, který není kótován na burze ani na jiném regulovaném trhu.

Správcem fondu je Richfox Capital Investment Management B.V., společnost s ručením omezeným.

Strategie

Investiční strategie fondu spočívá především v nákupu kmenových akcií ve výzkumných, vývojových a výrobních společnostech v oblasti skladování energie, dále inovativních bateriových a solárních řešení napříč segmenty např. v dopravě, logistice, bydlení atd.

Svou činností fond podporuje využívání obnovitelných a čistých zdrojů energie a inovace v tomto odvětví.

Horizont

Fond pracuje ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Ve správný okamžik se nebrání ani krátkodobým exitům jednotlivých titulů. Řídí časové riziko svých aktiv jejich fázově posunutou dospělostí a tak dociluje optimálního rozložení výnosů.

Profil

CFDF je butik privátních investic vyhledávaný a ceněný dalšími specializovanými fondy a investory díky svému sofistikovanému portfoliu inovativních titulů napříč bateriovými odvětvími.

Region

V této fázi vybíráme investiční cíle v evropském prostoru. Cílíme na malé až středně velké privátní společnosti v růstové fázi a účastníme se upisování Sérií A, A+. Upisované objemy se pohybují v jednotkách miliónů EUR.

Portfolio

V současnosti se zaměřujeme na rozšiřování portfolia. Soustředíme se na výběr společností v bateriovém segmentu, ukládání energie a s ním spojených inovací. Tyto společnosti se mohou rekrutovat napříč odvětvími, jako např. logistika, elektro-mobilita, klimaticko-technologický segment, fotovoltaika, solární systémy a s nimi spojená chytrá řešení.

Právě nakupujeme

Společnost provozující multimodální výměnné stanice pro baterie od různých dodavatelů, které se používají v malých elektrických dopravních prostředcích. Do tohoto systému je již integrováno osm běžných typů baterií pro četné mikro mobilní aplikace.

Využití je vhodné hlavně v miokromobilitě pro flotily malých dopravních elektro-prostředků v oblasti sdílení, logistiky, doručování a dalších aplikací založených na elektřině. Chytrý servisní bateriový a nabíjecí systém umožňuje jednoduchý, pohodlný a nákladově optimalizovaný přechod k elektro mobilitě.

Připravujeme

Společnost v oblasti fotovoltaiky využívjící vlastní převratnou solární technologii, tzv. BIPV (Building-integrated photovoltaics), která vytváří jedinečný digitálně podporovaný ekosystém solární energie; technologické společnosti, které řeší významné sociální nebo environmentální výzvy ve vzájemné synergii a další.

Potenciál odvětví

V následujícím období předpokládáme pokračující výrazný nárůst výroby energie z obnovitelných zdrojů i vzhledem k tlaku na snižování výroby energie z fosilních paliv. Stagnující kapacita výroby z jádra tuto potřebu ještě více podtrhuje.

Nuclear Electricity Production Exponential Growth of Solar PV (in GW)

S masivním rozvojem obnovitelných zdrojů jednoznačně souvisí schopnost energetických soustav efektivně uchovávat elektrickou energii. Rozvoj bateriových úložišť je správnou odpovědí, což dokládají očekávané globální příjmy z bateriového trhu.

Jde o výrobu baterií pro elektromobilitu, velká úložiště pro energetiku a návazné aplikace - segment s velkým potenciálem, např. domácí úložiště, bateriové nabíjecí stanice pro elektromobilitu, podpora a logistika pro mikromobilitu.

Růst

Napříč odvětvími zaznamenala většina titulů v posledních obdobích ztráty. V energetickém segmentu lze očekávat růst i z kvartálu na kvartál, jelikož má všechny atributy k překonání trhu i v současném nelehkém makroekonomickém prostředí a zhodnocovat investice nad rámec inflace.

Pro více informací nás prosím kontaktujte:

Woman in circle

Kontakt

Telefon: +420 775 666 383

E-mail: cfdf@cfdf.eu